Cum puteţi călători în străinătate cu paşaportul biometric al Republicii Moldova: Pe scurt despre regimul liberalizat de vize

Cum puteţi călători în străinătate cu paşaportul biometric al Republicii Moldova:
Pe scurt despre regimul liberalizat de vize

 

Ţările în care puteţi călători:
Regimul liberalizat de vize se aplică pentru statele membre ale UE, cu excepţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Statele membre ale UE care vor aplica regimul liberalizat de vize sunt:

* statele membre ale UE ce fac parte din spaţiul Schengen: Portugalia, Spania, Franţa, Germania, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Austria, Grecia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Republica Cehă, Letonia, Lituania, Estonia şi Malta;

* statele membre ale UE, care nu deţin statutul deplin de stat membru Schengen (cele care nu sunt parte componentă a spaţiului Schengen fără graniţe interne) la moment: Cipru, Croaţia, România şi Bulgaria.

Regimul liberalizat de vize este valabil şi pentru statele asociate ale spaţiului Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

Între statele Schengen nu există control la frontierele interne. Există control doar la frontierele statelor Schengen cu Cipru, Croaţia, Bulgaria, precum şi cu România.

De reţinut: Regimul liberalizat de vize nu garantează dreptul necondiționat de intrare și de scurtă ședere. Eliminarea vizelor nu afectează celelalte condiţii care trebuiesc îndeplinite pentru intrarea în spaţiul Schengen cu scop de scurtă şedere. Statele membre sunt în drept să refuze permiterea intrării şi a şederii pe teritoriul lor dacă una sau mai multe din aceste condiţii de intrare nu sunt îndeplinite.

Durata şederii:
Cetăţenii Republicii Moldova se pot afla în spaţiul Schengen un număr maxim de 90 de zile în decursul fiecărei jumătăţi de an (180 zile). Va fi nevoie să calculaţi cu exactitate durata şederii, astfel încât întreaga perioadă să nu depăşească 90 de zile în perioada fiecăror 180 de zile (jumătăţi de an).

Şederea cetăţeanului moldovean care va depăşi perioada de 90 de zile în spaţiul Schengen (fără a fi în posesia unui permis de şedere sau a unei vize pentru şederi de lungă durată) va fi considerată ilegală, fapt ce va duce la interdicţia intrării în spaţiul Schengen.

Actele necesare:
- paşaportul biometric al Republicii Moldova, care va fi valabil încă 3 luni după data planificată de întoarcere;
- justificarea scopului călătoriei şi deţinerea mijloacelor suficiente de existenţă atât pentru perioada şederii cât şi pentru întoarcere;
- pe numele lor nu au fost introduse alerte în Sistemul Informaţional Schengen în scopul refuzării intrării;
- resortisantul nu trebuie să reprezinte un pericol pentru ordinea publică, securitatea internă şi sănătatea publică sau pentru relaţiile internaţionale ale fiecărui stat membru, în mod special să nu existe în bazele de date naţionale ale statelor membre o înregistrare în acest sens.

În afară de paşaport la graniţă mai pot fi solicitate următoarele acte:

  • biletul de avion (tur-retur) în caz de joncţiuni;
  • dovezi de finanţare (de exemplu: bani cheş, cecuri de călătorie, cărţi personale de credit, burse precum şi scrisori de garanţie şi invitaţie);
  • dovezi privind cazarea;
  • scrisoarea de invitaţie în cazul călătoriilor cu scop de vizită şi participare la conferinţe;
  • confirmări de la instituţiile de învăţământ în cazul vizitelor de studii;
  • datele de contact ale persoanei gazdă;
  • se recomandă deţinerea asigurării medicale.


Recomandări
:
Deţinerea unei asigurări medicale nu este obligatorie pentru resortisanţii ţărilor terţe ce beneficiază de regimul liberalizat de vize. Cu toate acestea se recomandă încheierea unei asigurări medicale pentru spaţiul Schengen.

În cazul călătoriilor cu avionul, trenul sau autobuzul se recomandă achiziţionarea unui bilet retur. Acest lucru nu este însă obligatoriu.

Este posibil să vi se solicite informaţii referitoare la persoana gazdă. Se recomandă să aveţi la dispoziţie adresa şi numărul de telefon al persoanei gazdă.

Cetăţenii moldoveni sunt obligaţi să deţină permanent asupra lor paşaportul pe întreaga perioadă a şederii, dat fiind faptul că reglementările naţionale din statele membre ale spaţiului Schengen permit efectuarea controalelor ad-hoc.

Dreptul la muncă:
În majoritatea statelor membre ale UE este interzisă exercitarea unei activităţi cu caracter lucrativ fără a fi în posesia unei vize sau a unei permisiuni de lucru, chiar dacă este vorba de o perioadă mai scurtă de 3 luni.

Desfăşurarea unei activităţi lucrative în spaţiul Schengen fără a fi în posesia unui permis de muncă este deci ilegală şi poate atrage după sine interdicţia de intrare în spaţiul Schengen.